PROGRAM ZIELONA GMINA

ZielonyPunkt.co, wraz z Fundacją Większe Mniejsze i Fundacją Polish-American Development Council zainicjował w 2019 roku Program ZIELONA GMINA, w ramach którego doceniamy podmioty niezwykle zaangażowane na rzecz ochrony środowiska. Grono laureatów Programu tworzą obecnie Gmina Kępno, Gmina Warta, Miasto Mielec oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. Znalezienie się w gronie laureatów Programu, to nie tylko okolicznościowy certyfikat, ale także realne wsparcie w działaniach proekologicznych fundowane przez Organizatorów – pomoce dydaktyczne, wydarzenia ekologiczne czy ekologiczne środki transportu.