Kampania w Sitkówce-Nowinach

Kampania w Sitkówce-Nowinach

Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku zrealizowaliśmy kampanię edukacyjną w Gminie Sitkówka-Nowiny, dofinansowaną ze środków WFOŚiGW w Kielcach. Podczas warsztatów, w których wzięło udział blisko 400 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, uczestnicy poznali...
Olimpiada ekologiczna w Mielcu

Olimpiada ekologiczna w Mielcu

Na finał kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowanej dla Miasta Mielca, zorganizowaliśmy olimpiadę ekologiczną, w której wzięły udział wszystkie miejskie przedszkola. Na dzieci czekało kilka ciekawych zadań, a pozytywnej rywalizacji towarzyszył ożywiony doping...
Wizyta delegacji z USA

Wizyta delegacji z USA

W maju 2019 roku, już po raz ósmy odwiedziła Polskę, na nasze zaproszenie, delegacja amerykańska. Tym razem dzięki uprzejmości naszych Partnerów w całym kraju, goście ze Stanu Iowa mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem gospodarki odpadami na obszarze Związku...