INWESTYCJE

Pozyskujemy środki na edukację ekologiczną oraz inwestycje w gospodarce odpadami m.in. na budowę/ rozbudowę/ modernizację Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), instalacji, systemów gospodarowania odpadami, ale także na aranżację terenów zielonych, budowę ścieżek dydaktycznych. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków z WFOŚiGW, WRPO, NFOŚiGW i innych źródeł. Dla naszych Partnerów w całym kraju pozyskaliśmy od początku istnienia naszej marki miliony złotych.