REKOMENDACJE

Współpracujemy z wieloma partnerami w całym kraju. Realizujemy projekty dla związków międzygminnych, powiatów, miast i gmin oraz przedsiębiorstw. 15 lat naszej działalności zaowocowało ogromem opinii, z których prezentujemy wybrane. Jesteśmy merytorycznie, organizacyjnie i logistycznie przygotowani do przeprowadzenia każdego projektu. Nasze działania to kampanie obejmujące pojedyncze gminy, ale i związki międzygminne liczące po kilkanaście jednostek samorządu terytorialnego. Zapraszamy do współpracy!