WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Budujemy ponadatlantycki most współpracy. Polsko-amerykańskie partnerstwo zainicjowane przez naszą markę owocuje wspólnymi projektami, w których uczestniczą samorządy lokalne, przedsiębiorstwa i instytucje z całej Polski. Organizujemy wyjazdy studyjne do USA, w których biorą udział przedstawiciele gmin, uczelni wyższych, instytucji i przedsiębiorstw. Pokazujemy piękno naszego kraju kolejnym delegacjom amerykańskim i możliwości wynikające ze współpracy z Polską. Chcemy rozwijać międzynarodową kooperację mając w zamyśle nawiązywanie partnerstw między samorządami, rozwój współpracy gospodarczej i turystycznej oraz budowanie przyjacielskich relacji. Temu celowi służą m.in. spotkania z przedstawicielami władz stanowych, samorządowych, instytucji oraz środowiskami gospodarczymi na terenie USA.