EDUKACJA EKOLOGICZNA

Stan środowiska naturalnego zależy od naszych postaw i podejmowanych codziennie wyborów. Naszym celem jest przekazywanie wiedzy, która pozwoli uwrażliwić mieszkańców naszego kraju na potrzeby otaczającego nas świata, by był on przyjazny dla nas i kolejnych pokoleń. Redukowanie generowanych odpadów, właściwa ich segregacja, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza, wód i gleb, a także dążenie do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi fundament dobrobytu naszych dzieci i wnuków. Wiemy jak edukować! Działamy od 2006 roku i każdego roku docieramy tysięcy mieszkańców naszego kraju.

prelekcje dla dzieci i młodzieży

Stan środowiska naturalnego zależy od nas i podejmowanych przez nas wyborów. Celem edukacji ekologicznej jest uwrażliwianie na potrzeby otaczającego nas świata, by był on przyjazny dla nas i kolejnych pokoleń. Redukowanie generowanych odpadów, właściwa segregacja tych powstających, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza, wód i gleb, a także dążenie do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, to gwarancja tego, że pozostawimy świat w dobrym stanie dzieciom i wnukom.

szkolenia dla mieszkańców

Doświadczenie wspiera efekty podejmowanych działań, jednak w dzisiejszym świecie nie zawsze z braku czasu, jako jednostki czy społeczności, jesteśmy w stanie pozyskiwać wiedzę dotyczącą wielu istotnych zagadnień. Organizowane przez nas szkolenia umożliwiają pozyskanie wiedzy podanej w skondensowanej formie i konkretnym przekazie. Wielu mieszkańców po udziale w naszych projektach, podkreśla wartość poznawczą uczestnictwa w przeprowadzonych wykładach.

wydarzenia ekologiczne

Ekologiczne plenery rodzinne, pikniki, rajdy rowerowe, biegi, olimpiady, konkursy i wiele innych ciekawych wydarzeń w pełni zaangażuje ich uczestników w każdym wieku. Nasze wydarzenia, pełne gier i zabaw, wzbogacamy wieloma możliwościami wygrania atrakcyjnych nagród. Uczymy przez zabawę, a pozytywna rywalizacja dodatkowo wzmacnia efektywność odbioru i utrwalenia przekazywanych treści edukacyjnych.

materiały informacyjno-edukacyjne

Wysoka jakość, przejrzystość przekazywanych treści, atrakcyjna forma graficzna, a także szeroki wachlarz materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz gospodarstw domowych, gwarantuje nie tylko efekt dydaktyczny, ale także promocyjny. Stawiamy na długi czas użytkowania projektowanych materiałów, mając na względzie ekologiczny wymiar ich produkcji. Szeroki asortyment sprawia, że trafiamy we wszystkie gusta i oczekiwania.

konferencje

Wymiana doświadczeń przez specjalistów wielu branż i profesji, naukowców i praktyków, na szczeblu krajowym i międzynarodowym, to istotny fundament rozwoju. Kluczowym efektem realizowanych projektów, umożliwiającym stosowne wdrożenia, powinno być wypracowywanie narzędzi i metod działania oraz integrowanie środowisk. Naszym celem jest budowanie międzynarodowych forów współpracy.

kampanie edukacyjne

Zwielokrotniony efekt prowadzonych działań edukacyjnych, można osiągnąć poprzez zainicjowanie realizacji kompleksowych kampanii informacyjno edukacyjnych, budujących świadomość mieszkańców na wielu płaszczyznach dydaktycznego oddziaływania. Nasze kampanie ukierunkowujemy na gospodarkę odpadami, w tym selektywną zbiórkę odpadów, gospodarkę o obiegu zamkniętym, odnawialne źródła energii, ale także na kwestie czystości powietrza, wód, ochronę klimatu czy przeciwdziałania nowotworom, jako istotnemu problemowi współczesności.

Wyszukiwarka odpadów

Prezentujemy Państwu Wyszukiwarkę odpadów ze wskazaniami ich segregacji, którą dostosowujemy w pełni do uwarunkowań lokalnych. Wyszukiwarka może być zaimplementowana na dowolnej stronie www, bez ingerencji w jej kod i system CMS. Jest ona wyświetlana w formie ramki (iframe) i stale administrowana i aktualizowana przez nasz zespół.