O nas

Działamy od 2006 roku realizując projekty edukacyjne ukierunkowane m.in. na gospodarkę odpadami, selektywną zbiórkę odpadów, odnawialne źródła energii, ochronę powietrza czy przeciwdziałanie nowotworom. Nasze kampanie edukacyjne wiążą się z efektywnym oddziaływaniem, promowaniem proekologicznych postaw, wzrostem ilości wysegregowanych odpadów oraz poprawą stanu środowiska. Działamy w całym kraju, stanowiąc wsparcie dla Gmin, Związków Gmin, Zakładów gospodarujących odpadami i Organizacji Odzysku, w prowadzeniu kompleksowej i efektywnej edukacji ekologicznej.

AKTUALNOŚCI

Co nowego zielonego…

Wsparcie dla Zielonych Liderów

Wsparcie dla Zielonych Liderów

Grono Zielonych Liderów rośnie. W ramach Programu ZIELONA GMINA uhonorowaliśmy za szczególne zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska kolejne samorządy, wśród nich Miasto Rzeszów. Rzeszów otrzymał w ramach docenienia i wsparcia wielkoformatowy monitor interaktywny,...

Zielone ekopracownie

Zielone ekopracownie

W minionych miesiącach otworzyliśmy dwie ekopracownie, w których dzieci i młodzież zgłębiać będą tajniki związane z technologiami pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Pracownie zostały wyposażone w nowoczesne meble, a przede wszystkim w pomoce naukowe...

Polskie samorządy doradzają

Polskie samorządy doradzają

W dniach 12-19 kwietnia 2023 roku zorganizowaliśmy wyjazd doradczy delegacji naszych Partnerów samorządowych do Armenii. Podczas wizyty mieliśmy okazję zapoznać się z kształtem obecnego systemu gospodarowania odpadami w Mieście Goris jak również rozwiązaniami w całej...

Edukacja ekologiczna

Stan środowiska naturalnego zależy od nas i podejmowanych przez nas wyborów. Celem edukacji ekologicznej jest uwrażliwianie na potrzeby otaczającego nas świata, by był on przyjazny dla nas i kolejnych pokoleń. Redukowanie generowanych odpadów, właściwa segregacja tych powstających, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza, wód i gleb, a także dążenie do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, to gwarancja tego, że pozostawimy świat w dobrym stanie dzieciom i wnukom. Wiemy jak edukować! Podczas 15 lat działalności dotarliśmy do setek tysięcy mieszkańców naszego kraju.

Inwestycje

Pozyskujemy środki na edukację ekologiczną oraz inwestycje w gospodarce odpadami m.in. na budowę, rozbudowę, modernizację Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), instalacji, systemów gospodarowania odpadami, ale także na aranżację terenów zielonych czy budowę ścieżek dydaktycznych. W trakcie 15 lat działalności, pozyskaliśmy dla naszych Partnerów w całym kraju, miliony złotych w formie bezzwrotnych dotacji. Przygotowujemy dokumentacje aplikacyjne, pomagamy we wdrożeniach.

Więcej o nas

Energia, zaangażowanie, doświadczenie…

Edukacja ekologiczna

Kompleksowe kampanie edukacyjne

Inwestycje

Dotacje z WFOŚiGW, WRPO, NFOŚiGW, itd.

Rekomendacje

Jak się z nami współpracuje?

Program ZIELONA GMINA

Doceniamy Zielonych Liderów

Współpraca międzynarodowa

Wymiana doświadczeń, wyjazdy studyjne

Skontaktuj się z nami

Zielone, czyste, zdrowe otoczenie… Zapraszamy do współpracy!

Nasi partnerzy