O nas

Działamy od 2006 roku realizując projekty edukacyjne ukierunkowane m.in. na gospodarkę odpadami, selektywną zbiórkę odpadów, odnawialne źródła energii, ochronę powietrza czy przeciwdziałanie nowotworom. Nasze kampanie edukacyjne wiążą się z efektywnym oddziaływaniem, promowaniem proekologicznych postaw, wzrostem ilości wysegregowanych odpadów oraz poprawą stanu środowiska. Działamy w całym kraju, stanowiąc wsparcie dla Gmin, Związków Gmin, Zakładów gospodarujących odpadami i Organizacji Odzysku, w prowadzeniu kompleksowej i efektywnej edukacji ekologicznej.

AKTUALNOŚCI

Co nowego zielonego…

Polskie samorządy doradzają

Polskie samorządy doradzają

W dniach 12-19 kwietnia 2023 roku zorganizowaliśmy wyjazd doradczy delegacji naszych Partnerów samorządowych do Armenii. Podczas wizyty mieliśmy okazję zapoznać się z kształtem obecnego systemu gospodarowania odpadami w Mieście Goris jak również rozwiązaniami w całej...

Wdrażamy system w Armenii

Wdrażamy system w Armenii

W dniach 14-21 września 2022 roku gościliśmy w Polsce delegację naszych Partnerów z Armenii. Podczas wizyty studyjnej Goście mieli okazję zapoznać się z rolą i funkcjonowaniem instalacji komunalnych, zasadami funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów...

Rzeszów Bez Plastiku

Rzeszów Bez Plastiku

ZielonyPunkt.co zrealizował kampanię dla Miasta Rzeszów przebiegającą pod hasłem RZESZÓW BEZ PLASTIKU, by uświadomić mieszkańcom problem narastającej góry odpadów z tworzyw oraz ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Akcja obejmowała m.in. organizację Happeningu...

Edukacja ekologiczna

Stan środowiska naturalnego zależy od nas i podejmowanych przez nas wyborów. Celem edukacji ekologicznej jest uwrażliwianie na potrzeby otaczającego nas świata, by był on przyjazny dla nas i kolejnych pokoleń. Redukowanie generowanych odpadów, właściwa segregacja tych powstających, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza, wód i gleb, a także dążenie do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, to gwarancja tego, że pozostawimy świat w dobrym stanie dzieciom i wnukom. Wiemy jak edukować! Podczas 15 lat działalności dotarliśmy do setek tysięcy mieszkańców naszego kraju.

Inwestycje

Pozyskujemy środki na edukację ekologiczną oraz inwestycje w gospodarce odpadami m.in. na budowę, rozbudowę, modernizację Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), instalacji, systemów gospodarowania odpadami, ale także na aranżację terenów zielonych czy budowę ścieżek dydaktycznych. W trakcie 15 lat działalności, pozyskaliśmy dla naszych Partnerów w całym kraju, miliony złotych w formie bezzwrotnych dotacji. Przygotowujemy dokumentacje aplikacyjne, pomagamy we wdrożeniach.

Więcej o nas

Energia, zaangażowanie, doświadczenie…

Edukacja ekologiczna

Kompleksowe kampanie edukacyjne

Inwestycje

Dotacje z WFOŚiGW, WRPO, NFOŚiGW, itd.

Rekomendacje

Jak się z nami współpracuje?

Program ZIELONA GMINA

Doceniamy Zielonych Liderów

Współpraca międzynarodowa

Wymiana doświadczeń, wyjazdy studyjne

Skontaktuj się z nami

Zielone, czyste, zdrowe otoczenie… Zapraszamy do współpracy!

Nasi partnerzy