O nas

Działamy od 2006 roku realizując projekty edukacyjne ukierunkowane m.in. na gospodarkę odpadami, selektywną zbiórkę odpadów, odnawialne źródła energii, ochronę powietrza czy przeciwdziałanie nowotworom. Nasze kampanie edukacyjne wiążą się z efektywnym oddziaływaniem, promowaniem proekologicznych postaw, wzrostem ilości wysegregowanych odpadów oraz poprawą stanu środowiska. Działamy w całym kraju, stanowiąc wsparcie dla Gmin, Związków Gmin, Zakładów gospodarujących odpadami i Organizacji Odzysku, w prowadzeniu kompleksowej i efektywnej edukacji ekologicznej.

AKTUALNOŚCI

Co nowego zielonego…

Kampanie edukacyjne w Kępnie

Kampanie edukacyjne w Kępnie

W Gminie Kępno zrealizowaliśmy dwa znaczące działania informacyjno-edukacyjne, docierając z przekazem do przeszło trzech tysięcy młodych mieszkańców gminy oraz kilku tysięcy dorosłych. W ramach akcji opracowaliśmy materiały dla dzieci i młodzieży oraz kalendarze dla...

Kampania w Sitkówce-Nowinach

Kampania w Sitkówce-Nowinach

Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku zrealizowaliśmy kampanię edukacyjną w Gminie Sitkówka-Nowiny, dofinansowaną ze środków WFOŚiGW w Kielcach. Podczas warsztatów, w których wzięło udział blisko 400 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy, uczestnicy poznali...

Olimpiada ekologiczna w Mielcu

Olimpiada ekologiczna w Mielcu

Na finał kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowanej dla Miasta Mielca, zorganizowaliśmy olimpiadę ekologiczną, w której wzięły udział wszystkie miejskie przedszkola. Na dzieci czekało kilka ciekawych zadań, a pozytywnej rywalizacji towarzyszył ożywiony doping...

Edukacja ekologiczna

Stan środowiska naturalnego zależy od nas i podejmowanych przez nas wyborów. Celem edukacji ekologicznej jest uwrażliwianie na potrzeby otaczającego nas świata, by był on przyjazny dla nas i kolejnych pokoleń. Redukowanie generowanych odpadów, właściwa segregacja tych powstających, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza, wód i gleb, a także dążenie do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, to gwarancja tego, że pozostawimy świat w dobrym stanie dzieciom i wnukom. Wiemy jak edukować! Podczas 15 lat działalności dotarliśmy do setek tysięcy mieszkańców naszego kraju.

Inwestycje

Pozyskujemy środki na edukację ekologiczną oraz inwestycje w gospodarce odpadami m.in. na budowę, rozbudowę, modernizację Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), instalacji, systemów gospodarowania odpadami, ale także na aranżację terenów zielonych czy budowę ścieżek dydaktycznych. W trakcie 15 lat działalności, pozyskaliśmy dla naszych Partnerów w całym kraju, miliony złotych w formie bezzwrotnych dotacji. Przygotowujemy dokumentacje aplikacyjne, pomagamy we wdrożeniach.

Więcej o nas

Energia, zaangażowanie, doświadczenie…

Edukacja ekologiczna

Kompleksowe kampanie edukacyjne

Inwestycje

Dotacje z WFOŚiGW, WRPO, NFOŚiGW, itd.

Rekomendacje

Jak się z nami współpracuje?

Program ZIELONA GMINA

Doceniamy Zielonych Liderów

Współpraca międzynarodowa

Wymiana doświadczeń, wyjazdy studyjne

Skontaktuj się z nami

Zielone, czyste, zdrowe otoczenie… Zapraszamy do współpracy!

Nasi partnerzy