W maju 2019 roku, już po raz ósmy odwiedziła Polskę, na nasze zaproszenie, delegacja amerykańska. Tym razem dzięki uprzejmości naszych Partnerów w całym kraju, goście ze Stanu Iowa mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem gospodarki odpadami na obszarze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” oraz Związku Gmin Wierzyca. Inwestycje związane z Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wzbudziły znaczące zainteresowanie Amerykanów. Niemniejsze zainteresowanie wywołały innowacyjne rozwiązania polegające na wdrożeniu na terenie Ciechanowa inteligentnych pojemników na odpady, czy funkcjonowanie miejskiej pasieki na dachu Urzędu Miejskiego. Nie zabrakło również spotkań ze środowiskami gospodarczymi, m.in. w Malborku pod auspicjami władz miejskich. Wizyta była kolejnym etapem obustronnej, partnerskiej współpracy. W ramach wyjazdów studyjnych do USA, m.in. polscy samorządowcy poznają amerykańskie rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami, odnawialnych źródeł energii oraz wzmacniają polsko-amerykańską współpracę samorządowo-gospodarczą.

GALERIA