W minionych miesiącach otworzyliśmy dwie ekopracownie, w których dzieci i młodzież zgłębiać będą tajniki związane z technologiami pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Pracownie zostały wyposażone w nowoczesne meble, a przede wszystkim w pomoce naukowe stwarzające ogrom możliwości dydaktycznych. Przygotowanie ekopracowni było możliwe podczas znakomitej współpracy z Gminą Przelewice i Gminą Wielgie. Obie pracownie zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.