W Gminie Kępno zrealizowaliśmy dwa znaczące działania informacyjno-edukacyjne, docierając z przekazem do przeszło trzech tysięcy młodych mieszkańców gminy oraz kilku tysięcy dorosłych. W ramach akcji opracowaliśmy materiały dla dzieci i młodzieży oraz kalendarze dla gospodarstw domowych, a także spoty informacyjne i vlogi. Do szkół trafiły również plansze dydaktyczne związane z tematyką obu kampanii:

  • „Gospodarka o obiegu zamkniętym jako model docelowy systemu gospodarowania odpadami – szkolenia dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz seminaria dla mieszkańców Gminy Kępno”
  • „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Kępno poprzez filmy i materiały dydaktyczne dotyczące sfery gospodarowania odpadami”

Nasze działania spotkały się z wielkim entuzjazmem dzieci i młodzieży, a także ogromnym zaangażowaniem w realizowane zajęcia dydaktyczne, tak te prowadzone w placówkach, jak i te realizowane zdalnie. Poruszały one zagadnienia związane z prawidłowym prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów czy zasady korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Młodzi uczestnicy zajęć poznali ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, jak również niemniej istotne sposoby na to, jak być bardziej ekologicznym w obecnym świecie.

Dziękujemy Dyrektorom i Nauczycielom wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gminy za niezwykle sprawną organizację zajęć i otwartość. Obie kampanie, zorganizowane przez Gminę Kępno dofinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

GALERIA