W dniach 12-19 kwietnia 2023 roku zorganizowaliśmy wyjazd doradczy delegacji naszych Partnerów samorządowych do Armenii. Podczas wizyty mieliśmy okazję zapoznać się z kształtem obecnego systemu gospodarowania odpadami w Mieście Goris jak również rozwiązaniami w całej Armenii. Istotnym celem wizyty było także zaznajomienie armeńskich Partnerów z błędami i problemami jakie wystąpiły w trakcie rozwoju systemu gospodarowania odpadami w Polsce.

Informacje, które uzyskaliśmy od armeńskich samorządowców, organizacji pozarządowych i Ministerstwa Środowiska pozwoliły dokonać analizy stanu obecnego systemu gospodarowania odpadami w Armenii. Pozwoliło to wypracować model systemu docelowego, który efektywnie wspierać będzie ochronę środowiska tego pięknego kraju. Nasz zespół przygotowuje obecnie strategię wdrożenia efektywnego systemu gospodarowania odpadami, opartego o najlepsze polskie doświadczenia. Za realizację projektu odpowiedzialna jest Fundacja Większe Mniejsze, której założycielem jest inicjator powstania marki ZielonyPunkt.co – Romuald Burczyk.

Dziękujemy wszystkim samorządom, organizacjom, instytucjom, a także wszystkim osobom, których zaangażowanie sprawiło, że miniona wizyta doradcza zakończyła się tak dużym sukcesem. W ramach rozwijanej współpracy wkrótce rozpoczniemy stałą wymianę kadr między Polską i Armenią obejmującą naszych Partnerów w kraju i w Armenii.

Od 2006 roku działamy intensywnie w kraju i poza jego granicami. Zapraszamy do współpracy!